To jest wersja demonstracyjna. Żadne zamówienia nie będą realizowane.

Brak produktów

Polityka prywatności

Polityka prywatności i zaufania witryny Astromarket.pl

Data ostatniej modyfikacji: 02 czerwca 2012 r.

Witryna internetowa Astromarket.pl dostępna pod adresem http://www.astromarket.pl jest własnością EXO GROUP Jesionkiewicz Zbroiński spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 26A . Firma jest wpisana Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000416172 oraz posiada nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5222995782 i numer statystyczny Regon: 146067502.

Chcemy, aby każdy, kto korzysta z naszej witryny miał pewność, że w najmniejszym stopniu nie naruszamy, ani nie zamierzamy naruszać jego zaufania i prawa do prywatności. Dlatego przedstawiamy Ci naszą Politykę prywatności i zaufania.

Naszą politykę prywatności i zaufania opieramy na następujących rozwiązaniach:

 • ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych i ich ochrona,
 • system rejestracji użytkowników,
 • ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą,
 • prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.

 

Dostep do możliwości i usług w witrynie Astromarket.pl jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem. Jeśli chcesz tylko przeglądać opublikowane tutaj ogólnie dostępne materiały - możesz pozostawać anonimowym gościem.

Istnieją jednak obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko zarejestrowani użytkownicy. Ograniczenie dostępu do tych obszarów służy ochronie Twojej prywatności oraz podyktowane jest względami bezpieczeństwa serwisu. Rejestrując się w witrynie, przekazujesz nam pewne dane osobowe. Informacje osobiste o użytkownikach są gromadzone i przetwarzane w witrynie Astromarket.pl wyłącznie do naszego użytku oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie sprzedajemy zgromadzonych przez nas danych osobowych.
Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadkach oraz pod warunkami określonymi poniżej:

 • jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa - gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem witryny Astromarket.pl,
 • po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, gdy wydawca przekaże pieczę nad tą witryną innemu podmiotowi pod warunkiem, że zaakceptuje ona w pełni naszą Politykę prywatności.

Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza naszą witrynę, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących witrynę. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.

Zarejestrowanie się i logowanie w naszej witrynie jest Twoją dobrowolną decyzją, umożliwiającą pełne korzystanie z witryny. Mimo zarejestrowania się, możesz swobodnie odwiedzać naszą witrynę jako anonimowy gość. Aby jednak uzyskać dostęp do niektórych obszarów witryny niezbędne jest zalogowanie się, czyli podanie:

 • loginu,
 • hasła dostępowego.

Zalogowany użytkownik przestaje być anonimowy. Dlatego zawsze masz prawo wyboru, zawsze Ty decydujesz, czy chcesz pozostać anonimowy.

Każdemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Wszelkich zmian w swoich danych użytkownik może dokonywać sam - po zalogowaniu się a następnie wybraniu z menu odsyłacza Moje konto.

Możesz również w każdym momencie zrezygnować z uprawnień zarejestrowanego użytkownika i skorzystać z prawa usunięcia swojego konta i wszystkich swoich danych. W tym celu wystarczy skontaktować się z administratorem witryny Astromarket.pl i poinformować go o swojej decyzji.

Z witryny Astromarket.pl wysyłane są do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane "cookies" ("ciasteczka"). W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z naszą witryną oraz informacje o niektórych wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o głosowaniu w dostępnych sondach). Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych.
Każdy może je przeczytać, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.
Niektóre operacje, np. głosowanie, wymagają włączenia obsługi cookies. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do większości opcji witryny Astromarket.pl.

Nie przesyłamy zarejestrowanym użytkownikom żadnych niepożądanych informacji czy materiałów. Jedynymi informacjami, które użytkownik może otrzymać w związku ze swoją aktywnością w witrynie są:

 • powiadomienie o rejestracji wraz z hasłem umożliwiającym zalogowanie się w witrynie,
 • przesłane komentarze do opublikowanych w witrynie materiałów; informacje te są generowane przez system automatycznie po to, aby powiadomić użytkownika, że jego przesyłka dotarła do redakcji witryny,
 • informacje o złożonych zamówieniach oraz zmianie statusu tych zamówień.

Natomiast każdemu, kto chce otrzymywać systematycznie informacje o nowościach w witrynie, wprowadzonych zmianach, przygotowywanych materiałach, proponujemy zamówienie naszego biuletynu (subskrypcję). W każdej chwili każdy użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania biuletynu. W tym celu należy odznaczyć odpowiednią opcję w panelu administracyjnym konta lub skontaktować się z administratorem witryny Astromarket.pl i poinformować go o swojej decyzji.

Choć dokładamy wszelkich starań aby spełnić standardy określone w tej naszej Polityce prywatności i zaufania wiemy, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy informatyczne. Rzetelność wobec naszych użytkowników wymaga więc by podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza naszą kontrolą, których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych przez nas danych. Jeśli zdarzyłaby się taka zawiniona przez nas sytuacja, jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje w granicach i na zasadach przewidzianych przez prawo polskie.
Podkreślamy jednak wyraźnie, że tylko dane osobowe podane podczas rejestracji w naszej witrynie są w pełni chronione i nieujawniane publicznie na żadnej stronie witryny.
Inaczej wygląda sprawa danych osobowych podawanych przez użytkownika przy okazji przesyłania do witryny informacji, komentarzy i innych. Dane te są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony witryny, na których zostały umieszczone. Nie mamy możliwości uchronienia użytkowników przed innymi osobami czy firmami, które te dane wykorzystają. Dlatego nie podlegają one w pełni naszej Polityce prywatności.
Zawsze jednak w takich sytuacjach pozostawiamy użytkownikom prawo decyzji czy chcą swoje dane upublicznić.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej Polityce Prywatności i Zaufania bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników. Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalną możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości.

Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności i Zaufania.

Zarówno nas - wydawcę witryny, jak i każdego zarejestrowanego użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności. Zaglądaj tutaj od czasu do czasu, by sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w naszej Polityce prywatności. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem. W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji użytkowników serwisu. Prosimy w tym celu korzystać z formularza kontaktowego.